პროექტის აღწერა

                                                                                       ბიოკლიმატური საჩრდილობელი სისტემა