კონსულტაცია

კონსულტაცია შესაძლებელია როგორც ტელეფონით, ასევე კომპანიის ოფისში.  ჩვენ სპეციალისტებთან ერთად მოხდება  დამკვეთის ინფორმირება და  მისთვის სასურველი  სისტემის, კონსტრუქციის და ქსოვილის  ფერის  შერჩევა,  წარმოდგენილ კატალოგებიდან.  (კონსულტაცია უფასოა)

აზომვითი სამუშაოებები  და 3D მოდელირება 

დამკვეთთან შეთანხმების შემდგომ, ჩვენი სპეციალისტები ადგილზე განახორციელებენ  აზომვით სამუშაოებს. რის შემდგომაც მოხდება 3D მოდელირების შემუშავება, დამკვეთთან შეთანხმების შემდგომ მოხდება შეკვეთის გაფორმება და პროდუქციის წარმოებაში გაშვება.